1. Wi.cr

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $3.3 từ Việt Nam, $7 từ Mỹ
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 1 click.
 • Xác nhận captcha: Có
 • Thời gian chờ: 10 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Payoneer
 • Minpay: $5 đối với Paypal, $50 đối với Payoneer

Đăng ký ngay

2. Clk.sh

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $3.0 từ Việt Nam, $20 từ Greenland
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 1 click.
 • Xác nhận captcha: Có
 • Thời gian chờ: 10 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Skrill, UPI [India], Bank Transfer [India]
 • Minpay: $5

Đăng ký ngay

3. ShrinkEarn

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $3.0 từ Việt Nam, $20 từ Greenland
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 1 click.
 • Xác nhận captcha: Có
 • Thời gian chờ: 10 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Skrill, UPI [India], Bank Transfer [India]
 • Minpay: $5

Đăng ký ngay

4. Clicksfly

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $3.0 từ Việt Nam, $15 từ Iceland
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 1 click.
 • Xác nhận captcha: Có
 • Thời gian chờ: 8 giây
 • Hình thức thanh toán:  PayPal, Bitcoin (phí 3%), Payoneer (phí 2%), Skrill (phí 2%), Paytm [India], Bank Transfer [India], Payeer, UPI [India]
 • Minpay: $3 đối với Paypal, $5 đối với Bitcoin, $50 đối với Payoneer, $20 đối với Skrill 

Đăng ký ngay

5. TMEarn

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $2.0 từ Việt Nam, $8 từ Sweden
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 1 click.
 • Xác nhận captcha: Có
 • Thời gian chờ: 5 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Bitcoin, Payeer, Payoneer, Skrill
 • Minpay: $5 đối với PayPal, Bitcoin, Payeer, Skril, $50 đối với Payoneer

Đăng ký ngay

6. Cutpaid

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $2.0 từ Việt Nam, $8 từ Sweden
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 1 click.
 • Xác nhận captcha: Có
 • Thời gian chờ: 10 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Bitcoin, Payeer, Payoneer, Skrill
 • Minpay: $3 đối với PayPal, Bitcoin, Payeer, Skril, $50 đối với Payoneer

Đăng ký ngay

7. ShrtFly

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $4 từ Việt Nam, $21 từ Greenland
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 1 click.
 • Xác nhận captcha: Có
 • Thời gian chờ: 15 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Skrill, Paytm, NETELLER, Payza, Bank Transfer [India], UPI [India]
 • Minpay: $10 đối với Paypal, $20 đối với Payza, $50 đối với Skrill

Đăng ký ngay

8. MegaURL

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $1.5 từ Việt Nam (rate không giống như quảng cáo ở trang chủ là $3.2), $5 từ Australia
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 2 click.
 • Xác nhận captcha: Có
 • Thời gian chờ: 3 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Bank Transfer [Vietnam], MoMo [Vietnam]
 • Minpay: $20

Đăng ký ngay

9. Short.pe

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $1.8 từ Việt Nam, $4.1 từ Norway
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 2 click.
 • Xác nhận captcha: Có
 • Thời gian chờ: 3 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Bitcoin, Payoneer
 • Minpay: $5 đối với Paypal, $25 đối với Bitcoin, $50 đối với Payoneer

Đăng ký ngay

10. Short.am

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $1.8 từ Việt Nam, $2.5 từ Mỹ
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 1 click.
 • Xác nhận captcha: Có
 • Thời gian chờ: 3 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal
 • Minpay: $5

Đăng ký ngay

11. Short.es

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $1.5 từ Việt Nam, $2.5 từ Mỹ
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 1 click.
 • Xác nhận captcha: Có
 • Thời gian chờ: 5 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal
 • Minpay: $5

Đăng ký ngay

Những trang web rút gọn link đã dừng hoạt động

123link.co – 20/05/2019 – Hứa hẹn sẽ thanh toán các lệnh rút tiền trong thời gian 1 – 2 năm
Licklink.net – 07/04/2019 – Đã thanh toán đầy đủ khi dừng hoạt động
Paylink.pro – Scam
Xemlink.net – Scam
VinaURL.com – Scam
Loptelink.pro – Scam
Link5s.com – 12/08/2019 – Đã thanh toán đầy đủ khi dừng hoạt động