Dưới đây là danh sách những trang Rút gọn link kiếm tiền uy tín theo thứ tự tốt nhất xếp đầu tiên mà mình đã và đang nhận được thanh toán.
Mình sẽ cập nhật thường xuyên những trang mới uy tín và những trang scam để các bạn tiện theo dõi và kiếm tiền.

1. MegaURL

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $3.2 từ Việt Nam, $5 từ Australia
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 2 click
 • Xác nhận captcha: 
 • Thời gian chờ: 3 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Bank Transfer [Vietnam], MoMo [Vietnam]
 • Minpay: $20

Đăng ký ngay

2. Clk.sh

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $3.0 từ Việt Nam, $20 từ Greenland
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 1 click
 • Xác nhận captcha: 
 • Thời gian chờ: 10 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Skrill, UPI [India], Bank Transfer [India]
 • Minpay: $5

Đăng ký ngay

3. ShrinkEarn

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $3.0 từ Việt Nam, $20 từ Greenland
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 1 click
 • Xác nhận captcha: 
 • Thời gian chờ: 10 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Skrill, UPI [India], Bank Transfer [India]
 • Minpay: $5

Đăng ký ngay

4. ShrtFly

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $2 từ Việt Nam, $21 từ Greenland
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 1 click
 • Xác nhận captcha: 
 • Thời gian chờ: 15 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Skrill, Paytm, NETELLER, Payza, Bank Transfer [India], UPI [India]
 • Minpay: $10 đối với Paypal, $20 đối với Payza, $50 đối với Skrill

Đăng ký ngay

5. Short.pe

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $1.8 từ Việt Nam, $4.1 từ Norway
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 2 click
 • Xác nhận captcha: 
 • Thời gian chờ: 3 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Bitcoin, Payoneer
 • Minpay: $5 đối với Paypal, $25 đối với Bitcoin, $50 đối với Payoneer

Đăng ký ngay

6. Wi.cr

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $3.3 từ Việt Nam, $7 từ Mỹ
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 1 click
 • Xác nhận captcha: 
 • Thời gian chờ: 10 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Payoneer
 • Minpay: $5 đối với Paypal, $50 đối với Payoneer

Đăng ký ngay

7. TMEarn

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $2.0 từ Việt Nam, $8 từ Sweden
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 1 click
 • Xác nhận captcha: 
 • Thời gian chờ: 5 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Bitcoin, Payeer, Payoneer, Skrill
 • Minpay: $5 đối với PayPal, Bitcoin, Payeer, Skril, $50 đối với Payoneer

Đăng ký ngay

8. Cutpaid

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $2.0 từ Việt Nam, $8 từ Sweden
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 1 click
 • Xác nhận captcha: 
 • Thời gian chờ: 10 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal, Bitcoin, Payeer, Payoneer, Skrill
 • Minpay: $3 đối với PayPal, Bitcoin, Payeer, Skril, $50 đối với Payoneer

Đăng ký ngay

9. Short.am

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $1.8 từ Việt Nam, $2.5 từ Mỹ
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 1 click
 • Xác nhận captcha: 
 • Thời gian chờ: 3 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal
 • Minpay: $5

Đăng ký ngay

10. Short.es

 • Rank Alexa: 0
 • Payout Rates (giá 1000 click): $1.5 từ Việt Nam, $2.5 từ Mỹ
 • Số click được tính cho mỗi IP trong 1 ngày: 1 click
 • Xác nhận captcha: 
 • Thời gian chờ: 5 giây
 • Hình thức thanh toán: PayPal
 • Minpay: $5

Đăng ký ngay

Những trang web rút gọn link mình đang check, chưa rõ uy tín hay không

1. Fc.lc

Đăng ký ngay

2. Link1s

Đăng ký ngay

3. Mmo1s

Đăng ký ngay

Những trang web rút gọn link đã dừng hoạt động

123link.co – 20/05/2019 – Hứa hẹn sẽ thanh toán các lệnh rút tiền trong thời gian 1 – 2 năm
Licklink.net – 07/04/2019 – Đã thanh toán đầy đủ khi dừng hoạt động
Paylink.pro – Scam – Ngừng hoạt động không thanh toán
Xemlink.net – Scam – Ngừng hoạt động không thanh toán
VinaURL.com – Scam – Ngừng hoạt động không thanh toán
Loptelink.pro – Scam – Ngừng hoạt động không thanh toán
Link5s.com – 12/08/2019 – Đã thanh toán đầy đủ khi dừng hoạt động
EZ4Linkss.com – Scam – Ngừng hoạt động không thanh toán
Clicksfly – Scam – Ngừng hoạt động không thanh toán